Profesionālie risinājumi


Biznesam un privātiem jautājumiem

Komercdarbība

Palīdzība komercdarbības uzsākšanas jautājumos, plašs komercdarbības juridiskais atbalsts, komercdarbības subjektu reorganizācija un likvidācija

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Nekustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas darījumu un jebkuru citu darījumu ar nekustamo īpašumu juridiskā pavadīšana, nekustamā īpašuma attīstīšanas projektu juridiskais atbalsts

Nodokļu jautājumi

Konsultācijas normatīvo tiesību aktu nodokļu jomā piemērošanas jautājumos, palīdzība nodokļu deklarāciju aizpildīšanā un pārmaksāto nodokļu atgriešanā, VID lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

Imigrācijas pakalpojumi

Palīdzība termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas noformēšanā uz dažādiem pamatiem, tiesību uz nodarbinātību saņemšanā, repatrianta statusa, kā arī Latvijas pilsonības iegūšanā

Kā arī citi uzticami juridiskie pakalpojumi


Autortiesības © SIA "Point of Law", 2010-2024.
Visas tiesības aizsargātas.